dinsdag 13 september 2016 MMC stuurt medicatieoverzichten voortaan digitaal naar apotheken

Volgens de richtlijn medicatieoverdracht moet MMC binnen 24 uur na ontslag een actueel medicatieoverzicht verstrekken aan de volgende zorgverlener. Dus verstuurt de ziekenhuisapotheek van MMC onder andere een medicatieoverzicht naar apotheken. Dit gebeurde altijd per fax, omdat er nog geen goede koppeling mogelijk was tussen het ziekenhuis- en apotheeksysteem. Daar is nu verandering in gekomen. Als eerste ziekenhuis in Nederland kan MMC de medicatieoverzichten nu veilig digitaal naar apotheken sturen. Dit is een unicum en momenteel alleen mogelijk in de regio Eindhoven. De techniek wordt breed gedeeld, zodat andere ziekenhuizen hier gebruik van kunnen maken.