Medicijnen bij opname in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat bij een ziekenhuisopname bekend is of u medicijnen gebruikt en welke dat zijn. Sommige medicijnen moet u blijven gebruiken, met andere moet u juist stoppen voor bijvoorbeeld een operatie. Uw behandelend arts heeft daarover al met u gesproken. Het is belangrijk dat u bij het bezoek aan het ziekenhuis een overzicht van uw medicijnen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld een medicijnpaspoort zijn. Wij verzoeken u dit overzicht mee te nemen op de afspraak bij de POS én op de opnamedag tevens uw eigen medicijnen mee te nemen.

De eerste dag van uw opname gebruikt u nog uw eigen medicijnen, de dagen daarna krijgt u de medicijnen via de ziekenhuisapotheek. Soms wordt een medicijn tijdens uw verblijf in het ziekenhuis vervangen door een vergelijkbaar medicijn. Eventuele nieuwe medicijnen, waarmee u start tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, worden ook geleverd door de ziekenhuisapotheek. 

Als u na uw opname thuis nog medicijnen moet blijven gebruiken krijgt u een recept mee. U kunt de medicijnen eventueel ophalen bij de openbare apotheken de Run of de Karpen. Op uw verzoek is het mogelijk deze medicijnen te bezorgen bij u op de afdeling.

Dagbehandeling

Neem alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf gebruikt u uw eigen medicijnen. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u paracetamol in huis heeft.

Medicijnpaspoort

Om u zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen is het voor uw behandelaar (de specialist) erg belangrijk om te weten welke medicijnen u thuis gebruikt mocht u onverhoopt tin het ziekenhuis terechtkomen. U kunt bij uw eigen apotheek een medicijnpaspoort aan vragen. Het is van belang dat u het medicijnpaspoort actueel houdt en altijd bij u draagt zodat u dit kunt overhandigen aan uw behandelaar.

Allergisch voor een geneesmiddel?

Wanneer u allergisch bent voor een medicijn is het verstandig om een medicijnpaspoort bij u te dragen. Allergieën moet u altijd melden aan de arts en apotheker, zodat zij in uw dossier hier een melding van kunnen maken.

Persoonlijk consult

Bent u opgenomen in het ziekenhuis en heeft behoefte aan een persoonlijk consult. Dan kunt u de verpleegkundige contact laten opnemen met een van onze apothekers.