Medicijnen bij opname

Het is belangrijk dat bij een ziekenhuisopname bekend is of u medicijnen gebruikt en welke dat zijn.

Medicijnen bij ontslag

Medicijnen die u krijgt voorgeschreven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, worden ook geleverd door de ziekenhuisapotheek.

Medicijnen afhalen

Medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunt u eventueel ophalen bij de openbare apotheken de Run of de Karpen.

Medicijnen zonder recept

In de openbare apotheken de Run en de Karpen kunt u ook bepaalde medicijnen zonder recept krijgen.