Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek verzorgt de medicijnenverstrekking ten behoeve van de opgenomen patiënt. De ziekenhuisapotheek heeft een belangrijke adviserende taak bij het medicijngebruik en verstrekt informatie aan artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in het ziekenhuis. Ook wordt er direct aan de patiënt informatie verstrekt. De ziekenhuisapotheek heeft speciale bereidingsruimtes om complexe en risicovolle medicijnen op maat te bereiden voor de patiënt. Voor de controle van de kwaliteit van de bereide en ingekochte geneesmiddelen, en het meten van de hoeveelheid geneesmiddel in bijvoorbeeld het bloed van een patiënt, beschikt de ziekenhuisapotheek over een eigen laboratorium.

Medicijnverstrekking

De medicijnen die in het ziekenhuis worden toegepast, worden verstrekt vanuit de ziekenhuisapotheek. De medicijnen die de patiënt ontvangt, zijn anders verpakt dan men thuis gewend is. Elk tabletje zit afzonderlijk verpakt zodat tot op het moment van toediening nagegaan kan worden wat de patiënt exact krijgt. De voorgeschreven medicijnen worden geregistreerd zodat de apotheek de medicatie van de patiënt kan bewaken. De ziekenapotheek controleert de dosering en het tegelijk gebruiken van verschillende geneesmiddelen.

Medewerkers

In de ziekenhuisapotheek werken ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten, chemisch analisten en overige apotheekmedewerkers. De ziekenhuisapotheker heeft als belangrijke taak de bewaking van de medicijnenvoorziening in het ziekenhuis. Hij wordt hierbij ondersteund door apothekersassistenten. Verder heeft hij een belangrijke taak in de verstrekking van medicijneninformatie aan arts, verpleging en patiënt. Naast de specifieke kennis die hij heeft van de medicijnen in relatie tot ingewikkelde ziektebeelden, is hij ook nog in het bijzonder geschoold op het gebied van de medicijnenbereidingen en het bijbehorende laboratorium onderzoek. De ziekenhuisapotheker heeft hiervoor een aanvullende specialistische opleiding gevolgd. De ziekenhuisapotheek leidt ook apothekers op tot ziekenhuisapotheker.

Contact

Postbus 7777

5500 MB Veldhoven

Tel: 040 888 9020

e-mail: Apotheek.secr.vhv@mmc.nl

Bezoekadres locatie Veldhoven:

De Run 6210
5504 DL Veldhoven